Skip Navigation
 
 .

Swisstürk size takip eden hizmetleri sunmaktadır:Çevirmenlik
Tercümanlık
Ek hizmetler
Yasal danışmanlık
Tekst yazmada yardım
Mahkeme ve resmi kuruluşlar önünde temsil (aracılık)
Resmi belgeler ve tasdik (aracılık)
Müşavirlik (aracılık)
Yasalkoruma sigortası (tavsiyeler)Çevirmenlik

 

Sizler için Türkçeden Almancaya veya tam tersine aşağıdaki hallerde çeviri yapmaktayız:

 

- Sözleşmeler ve resmi belgeler
- Ticari yazışmalar
- Kullanım klavuzu, kullanma tarifesi, dökümanlar
- Mahkeme kararları (boşanma kararları v.s.)
- Resmi kurum kararları
- Bilirkişi raporları (teknik, tıbbı, yasal)
- Çalışma belgeleri, bonservisler, diplomalar)
- Uçuş izin belgesi
- Rapor sunma (TV, radyo ve internet)
- Internet sayfalarıTercümanlık

 

Biz ya olduğunuz yere gelerek yada telefonla aşağıdaki hallerde Türkçeden Almancaya veya tam tersine tercümanlık yapmaktayız:

 

- Şirket ortağı veya müşterileri için müteşebbis adına
- Müvekiller için avukatları ve noterleri adına
- Tedavi edilen hastalar için tıbbı muayenelerde hastaneler, klinikler, sigortalar,
 
mütebbişler, avukatlar adına v.s.
- Sigortalı olan kişiler adına sigorta işletmesi için
- Veliler için okul adına
- Radyo, TV ve internet medya işletmeleri adına
- Mahkemeler ve resmi kurumlarda
- Evlenmek isteyenler için evlendirme dairesinde
- Şehir rehberleri için seyahat acentası adına


 

Ek hizmetler

 

Aşağıda belirtilen hizmetleri tercümanlik ve çevirmenlik hizmeti kapsamında sizlere sunuyoruz:

 

- Resmi imza tasdikleri
- Telefonda tercümanlık
- Acil durumlarda
tercümanlık/çevirmenlik
- Çalısma saatleri dışında tercümanlık/çevirmenlik
- Müşteri danışmanlığı yaparken normal çalışma saatlerinde (müşteriye ulaşma
  yetkili olan şahsa yönlendirme, oryantasyon)


 

Yasal danışmanlık

 

Sizlere aşağıdaki hukuk dallarında açıklamalar ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz:

 

- Şirketler hukuku ve Şirket kuruluşu
- Ticaret hukuku ve ithalat – ihracat
- Vergi hukuku (yüzeysel)
- İş hukuku, sosyal sigortalar mevzuatı
- Kira hukuku
- Rekabet hukuku
- Markaların korunması ve markaların kullanımı
- Firma ve isim hakları
-
İsviçre ve Türkiyede gayrımenkul alım satımında
- İsviçre ve Türkiyede mirasın paylaşımı
- İsviçre ve Türkiyede boşanma


Yasal olarak çözümü zor konularda,
danışmanlık veya avukat ihtiyacı halinde, size konuyla ilgili bir avukat tavsiye etmekteyiz. Size işinin uzmanı olan bir temsilci temin ediyoruz.

 

Tekst yazmada yardım

 

Sözkonusu halde gerekli olan ne ise, bir resmi kurumda Almanca veya Türkçe açıklama verme, yazılı dilekçe verme veya hatasız ve okunaklı bir tekst düzenleme durumunda kendiniz hazırlamak ve avukata para vermek istemiyorsanız, bununla birlikte sözkonusu dil de düzenleme sizin için zor ise, biz size elbetteki yardım edebiliriz. Örneğin bu yardımı aşağıdaki hallerde verebiliyoruz:

 

- İsviçre ve Türkiyede askeri kurumlara verilecek dilekçeler için
- İsviçre ve Türk resmi makam yada adli makamlarına verilmek üzere yazılı dava
  dilekçesi, şikayet dilekçesi ve arzuhal düzenlemede
- Sözleşme düzenlemesinde (iş, kira, ödünç sözleşmesi v.s.)
- Rapor ve bildiri düzenlemesinde
- Internet anasayfa düzenlemesinde
- Vakıf, dernek ve şirketler için tüzük hazırlamada (anonim, limited şirket vs.)

 

İstisnai olarak teks düzenleme konusundaki desteğimiz ihtilafı esas ve usule uygun şekilde çözme kapsamındadır. Ancak bu sadece ve sadece avukatlık tekelinde olmayan alanlarda mümkündür. Yasal konularda zorluk halinde, danışmanlık veya avukat ihtiyacı halinde, size konuyla ilgili bir avukat tavsiye ediyoruz.

 

Mahkeme veya resmi kurumlar önünde temsil

 

Eğer mahkeme veya resmi makamlar önünde temsil edilmek zorunlu olursa size konusunda uzman Türkçe avukatlık yardımı sağlamaktayız. Sözleşme işi veren ile avukat arasında bağlayıcıdır. Avukat kendi masraf ve ücretini işi veren ile birlikte hesaplar. Avukatlık hizmetleri konusunda ki yelpaze çok geniştir. Özel olarak İsviçre ve Türkiye arasında bağlantılı olarak avukatlık hizmetlerini takriben şöyle sayabiliriz:

 

- Türkiyede ikamet eden borçlu için haciz talebi
- Türkiyede hak iddiasına hazırlık (fesih ve farklı konularda ihtarname)
- Türkiyedeki tapu kaydının tashihine dair dava dilekçesi
- Türkiyede nüfus kaydının tashihine dair dava dilekçesi
- Türkiyede boşanma davası dilekçesi
- İsviçre boşanma kararını tanınması davası, Türkiyedede geçerlilik kazanması için
- Türkiyede yeniden evlenmek isteyen kadın için 300 günlük iddet müddetinin
  (evlenme yasağının) kaldırılması için dilekçe
- Türkiyede mirasın paylaşımı için (izale-i şuyu) davası
- Türkiyede resmi vasiyetnamenin açılması talebi için dilekçe veya Türkiyede veraset
  ilamı çıkarmak için dilekçe


Sözkonusu dilekçelerin hepsi Türkçe düzenlenir ve Türk konsolosluluğu yada büyükelçiliği aracılığı ile ilgili makamlara gönderilir.

 

Buradaki başvuru formunu doldurarak ücretsiz aracılık hizmetinden yararlanıp uzman bir avukata ulaşabilirsiniz (→ almanca) (→ türkçe)Resmi belgeler ve tasdik

 

Noter ihtiyacınız olduğunda size mennuniyetle işinin kompetanı bir noter temin ediyoruz. Noter hizmeti hem çeşitli belgelerin tasdiki (imzanın gerçekliğinin, tercüme veya başka dökümanın kopyaları yada fotokopisi olduğunun) hemde aşağıdaki resmi belgeleri kapsar:

 

- Şirket veya vakıf kuruluşu
- Sermaye yükseltme veya azaltma
- Yasal değişiklik
- Birleşme veya tasfiye
- Resmi ikametgahın nakli
- Evlilik, miras sözleşmesi, resmi vasiyetname
- Devir ve teminat (kefalet) sözleşmesi

 

Buradaki başvuru formunu doldurarak ücretsiz aracılık hizmetinden yararlanip uzman bir notere ulaşabilirsiniz (→ almanca) (→ türkçe)

 

Müşavirlik hizmetleri

 

Size işletme olarak veya şahıs olarak yeminli tercümanlık hizmeti sağlıyoruz. İhtiyacınız olduğunda (muhasebenin yürütümünde, vergi beyannamesinin doldurulmasında vs.) size vasıflı türkçe konuşan yeminli müşavir temin ediyoruz. Bu durumlarda sözleşme işi veren ile müşavir arasında bağlayıcıdır. Müşavir kendi masraflarını kendisi hesaplar.

 

Buradaki başvuru formunu doldurarak ücretsiz aracılık hizmetinden yararlanıp uzman bir müşavirlik bürosuna ulaşabilirsiniz (→ almanca) (→ türkçe)Yasalkoruma sigortası

 

Hem özel, hem yaşam, hemde firma alanında ne yazık ki herzaman yasal işlemlerin yürütümünde hukuki ihtilaflar çıkmaktadır. Siz kendiniz veya firmanızı yasal açıdan korumak mı istiyorsunuz? Size isteğiniz halinde memnuniyetle yasal koruma sıgorta işletmesi öneriyoruz. Önerdiğimiz firma işinin uzmanı ve yanınızda yer alarak avukatlık ücreti ve mahkeme masraflarını üzerine alır. Sigorta sözleşmesi sorumluluğu sigorta işletmesi ile sizin aranızda bağlayıcıdır. Sigorta size prim ödeme durumunda koruma garantisi saglar.

 
 
« Geri|Basim