Skip Navigation
 
 .
Fiyat ve ücret çizelgesi


Tercümanlık/Çevirmenlik

Hukuk hizmetlerinde (yasal danışmanlık, hukuki informasyon)
Dayanışma hizmetleri
Avukatlık hizmetleri
Noterlik hizmetleri
Müşavirlik hizmetleri
Yasal Sigorta hizmetleri
Ödeme şartları


Tercümanlık/Çevirmenlik

1. Esas ücret

Esas ücret harcanan zaman ve işin güçlük derecesine göre CHF 90 00 ila CHF 220.00 arasında belirlenir.Gidiş ve dönüş yolda harcanan zaman gidilen yerde hazırlık için geçen zaman ücret hesabında dikkate alınır.Tercüme minimum 30 dakika olarak hesaplanır.

2. Ücret zammı

a) Aciliyyet farkı

Tercüme ve çeviri için zaman açısından acele ediliyorsa 24 saat içinde veya haftasonu tatili içinde hizmet talep ediliyorsa esas ücretin %50 oranın ek ücret istenebilir.

b) Özel ücret farkı

Tercümanlık ve çevirmenlikte acil hal sözkonusu olmamakla birlikte normal mesai saati dışında 18.00 den sonra veya haftasonu hizmet talepediliyorsa %30 oranında fark talepedilebilir.

3. Harcamalar

a)
Mutad masrafla


Mutad masraflar kağıt fotokopi vesair nakit olarak esas ücretin %3 oranında götürü ücretle birlikte kararlaştırılır.

b) Mutad olmayan masraflar

Mutad  olmayan ücretler (iadeli taahütlü gönderi acil gönderi vesair) ayrıca fatura edilir.


c) Imza tasdiki

Resmi imza tasdiki onayı ayrıca nakit olarak ve her belge için 30.00CHF olarak fatura edilir.

d) Yol ücreti

Hizmet için bir yere gidilerek hizmet verilmişse yol masrafı talep edilir. Bu şöyle hesaplanır Kilometre için 0.70CHF veya kamuya açık toplu taşıma ücreti.

e) Yemek tazminatı

Yemek tazminati şöyle düzenlenmiştir:
-Eğer ikamet edilen konutdan 6.30 dan önce ayrılmışsa kahvaltı için CHF 8.00;
-Eğer ikamet edilen konutdan 12.45 den önce ayrılmışsa CHF 18.00 öğle yemeği için;
-Eğer konuta 19.00 dan önce ulaşılamıyorsa CHF 18.00 aksam yemeği için.

f) konaklama tazminatı

Eğer hizmetin sunumu sırasında gidilen yerde konaklanma gerekirse gecelik asgari 80.00CHF azami 180.00CHF olarak konaklama ücreti belirlenmiştir.

4. Götürü fiyat

İstek üzerine götürü ücret kararlaştırılabilir. Esas ücret ve farkları tahmini olarak harcanacak zaman esas alınarak belirlenir ve ödenir. Masraflar da belirlenen götürü ücrete göre hesaplanır. Vergiler bu ücrete dahil edilmemiştir. Bu kararlasştırılan tahmini ücrettir.


Hukuk hizmetlerinde (zasal danışmanlıkta hukuki açıklamalarda) 

1. Esas ücret

a) Harcanan zaman

Esas ücretin belirlenmesinde genel kural harcanan zaman ve işin güçlük derecesine göre saat başına 160.00CHF ıla 250.00CHF arasında belirlenmesidir. Dosya incelemesi hukuki araştırma ve açıklamalar vesair saat ücreti bazında hesaplanılır.

b) Niza değeri

Davalarda mahkemeye gidilmesi gereken hallerde niza yani tartışma konusunun para olarak ederi dikkate alınır. Ücret dava değerine göre kararlaştırılır.

2. Ek ücret

a) Acilliyet farkı

Acil olarak yasal danışmanlık hizmeti talep edilmesi durumunda yanı 24 saat içinde ve haftasonu tatili içinde bu durumda esas ücretin %50 si oranında ücret istenebilir.

b) Özel ücret farkı

Yasal danışmanlık hizmeti almada aciliyet olmamakla beraber normal mesai saati dışında 18.00 den sonra veya haftasonu tatili içinde talep-ediliyorsa esas ücretin %30 oranında fark talep edilebilir.

c) Özel ilginin değeri

Bir konu özel ilgi alanınıza girmekte ve özellikle bir netice elde etmek istemeniz durumunda esas ücrete bunun karşılığı bir fark ilave edilmesi kararlaştırılabilir.

3. Masraflar

a) Mutad masraflar

Mutad masraflar kağıt fotokopi vesair esas ücretin %3 oranında götürü ücretle birlikte belirlenir.

b) Mutad olmayan masraflar

Büyük masraflar (iadeli taahütlü gönderme acele posta ücreti vesair) ayrıca fatura edilir.

4. Götürü fiyat

İstek üzerine götürü ücret kararlaştırılabilir.Esas ücret ve farkları tahmini olarak harcanacak zaman esas alınarak belirlenir. Masraflarda götürü ücret esas alınarak tespitedilir. Vergiler götürü ücret üzerinden hesap edilmemiştir.

Asıl ücrete ve ek masraflara KDV (katma değer vergisi) uygulanmaz. Aynı kural kararlaşırılan götürü ücret içinde geçerlidir.Yardim/Ek hizmeti (tekst yazmada yardim v.s.)

1. Esas ücret

a) Harcanan zaman

Esas ücretin belirlenmesinde genel kural harcanan zaman ve işin güçlük derecesine göre saat başına 160.00CHF ıla 250.00CHF arasında belirlenmesidir. Dosya incelemesi hukuki araştırma ve açıklamalar vesair saat ücreti bazında hesaplanılır.

b) Niza değeri

Davalarda mahkemeye gidilmesi gereken hallerde niza yani tartışma konusunun para olarak ederi dikkate alınır. Ücret dava değerine göre kararlaştırılır.

2. Ek ücret

a) Acilliyet farkı

Acil olarak yasal danışmanlık hizmeti talep edilmesi durumunda yanı 24 saat içinde ve haftasonu tatili içinde bu durumda esas ücretin %50 si oranında ücret istenebilir.

b) Özel ücret farkı

Yasal danışmanlık hizmeti almada aciliyet olmamakla beraber normal mesai saati dışında 18.00 den sonra veya haftasonu tatili içinde talep-ediliyorsa esas ücretin %30 oranında fark istenebilir.

c) Özel ilginin değeri

Bir konu özel ilgi alanınıza girmekte ve özellikle bir netice elde etmek istemeniz durumunda esas ücrete bunun karşılığı bir fark ilave edilmesi kararlaştırılabilir.

3. Masraflar

a) Mutad masraflar

Mutad masraflar kağıt fotokopi vesair esas ücretin %3 oranında götürü ücretle birlikte belirlenir.

b) Mutad olmayan masraflar

Büyük masraflar (iadeli taahütlü gönderme acele posta ücreti vesair) ayrı fatura edilir.

4. Götürü fiyat

İstek üzerine götürü ücret kararlaştırılabilir.Esas ücret ve farkları tahmini olarak harcanacak zaman esas alınarak  belirlenir.Masraflarda götürü ücret esas alınarak tespitedilir. Vergiler götürü ücret üzerinden hesap edilmemiştir.

Asıl ücrete ve ek masraflara KDV (katma değer vergisi) uygulanmaz. Aynı kural kararlaşırılan götürü ücret içinde geçerlidir.


Avukatlık hizmetlerinde

Kalifiye ve Türkce Avukatlık hizmeti bizde çözümü zor olan yasal hallerde veya resmi kurum ve mahkemede temsil halinde sözkonusudur. Ücretsiz olarak aracılık hizmeti verilir. Avukatlık ücreti kural olarak saat ücreti bazında CHF 250.00 ile CHF 350.00 arasındadır.Ek olarak masraf ve %7.6 vergiler hesaplanır. Akit ilişkisi işveren ile avukat arasındadır ve tarafları bağlar.Avukat masraflarını işverenle birlikte kendisi hesaplar.


Noterlik hizmetlerinde

Kalifiye ve Türkçe Noterlik hizmeti ücretsiz yapılmaktadır. Noterlik ücreti kural olarak saat ücreti veya dava değerine göre hesaplanır. Masraflar ve %7.6 oranında vergiler ayrıca hesaplanır. Akit ilişkisi işveren ile noter arasındadır ve tarafları bağlar. Noter masraflarını işverenle birlikte kendisi hesaplar.


Müşavirlik hizmetlerinde

Kalifiye ve Türkçe müşavirlikte aracılık hizmeti ücretsiz yapılmaktadır. Müşavirlik ücreti kural olarak saat ücreti bazında CHF 120.00 ila CHF 160.00 arasındadır. Masraflar ve %7.6 oranında vergiler ayrıca hesaplanır. Akit ilişkisi işveren ile müşavir arasındadır ve tarafları bağlar. Müşavir masraflarını işverenle birlikte kendisi hesaplar.


Yasal sigorta hizmetlerinde

Yasal sigorta hizmetlerinde kalifiye ve Türkçe aracılık hizmeti ücretsiz olarak verilmektedir. Akit ilişkisi sigorta acentası ile sigortalanmak isteyenin arasındadır ve tarafları bağlar. Sigorta primi belirlenen sigorta işletmesi ve istenen güvenceye göre belirlenir.


Ödeme şartları

Faturalar fatura düzenleme tarihinden itibaren 20 gün içinde ödenmek zorundadır. İhtar çekilmesi halinde 12.00CHF daha ödenmek zorundadır. Ödeme nakit vaya Swisstürkün banka hesabına yapılabilir, Aargauische Kantonalbank, Rheinfelden Şube kodu 4310, Hesapno.: 161.220.127.14, SWIFT: KBAGCH22, Clearing no.: 761, IBAN: 85 0076 1016 1220 1271 4.


Son değişiklik: 28.12.2011

 
 
« Geri|Basim