Swisstürk fiyat ve ücret çizelgesi

AVUKATLIK HİZMETLERİNDE

Kalifiye ve Türkce Avukatlık hizmeti bizde çözümü zor olan yasal hallerde veya resmi kurum ve mahkemede temsil halinde sözkonusudur. Ücretsiz olarak aracılık hizmeti verilir. Avukatlık ücreti kural olarak saat ücreti bazında CHF 250.00 ile CHF 350.00 arasındadır. Masraflar ve KDV ayrıca hesaplanır. Akit ilişkisi işveren ile avukat arasındadır ve tarafları bağlar. Avukat masraflarını işverenle birlikte kendisi hesaplar.

Scroll to Top