Swisstürk fiyat ve ücret çizelgesi

NOTERLİK HİZMETLERİNDE

Kalifiye ve Türkçe Noterlik hizmeti ücretsiz yapılmaktadır. Noterlik ücreti kural olarak saat ücreti veya dava değerine göre hesaplanır. Masraflar ve KDV ayrıca hesaplanır. Akit ilişkisi işveren ile noter arasındadır ve tarafları bağlar. Noter masraflarını işverenle birlikte kendisi hesaplar.

Scroll to Top