Swisstürk fiyat ve ücret çizelgesi

Müşavirlik hizmetlerinde

Kalifiye ve Türkçe müşavirlikte aracılık hizmeti ücretsiz yapılmaktadır. Müşavirlik ücreti kural olarak saat ücreti bazında CHF 120.00 ila CHF 160.00 arasındadır. Masraflar ve KDV ayrıca hesaplanır. Akit ilişkisi işveren ile müşavir arasındadır ve tarafları bağlar. Müşavir masraflarını işverenle birlikte kendisi hesaplar.

Scroll to Top