Swisstürk genel işletme şartları

Genel işletme şartları

1. Genel kurallar

Swisstürk limited şirketinin genel çalışma şartları şöyledir. Akit yardımı konusunda müşteri ile Swisstürkün sorumluluğunun kapsamı konusunda İsviçre Borçlar kanunun 394. maddesi geçerlidir. Farkli bir düzenleme ancak Swisstürkün yazılı onayı ile geçerlidir.

2. Sözleşmenin hükümleri

2.1 Tercümanlık, çevirmenlik, yasal danışmanlık ve destek

Yazılı dökümanların tercümesinde veya hukuki soruların yazılı cevaplanmasında hizmet teklifimizde hemen kabul veya red cevabı verilmez. Eğer Swisstürkçe müşteri kabulu (yasal danışmanlık, tercümanlık, destek yardımları veya çevirmenlik) yazılı veya sözlü onaylanmışsa, hizmet teklifi müşteri için etkin olarak kabuledilmiş olur. Onay kural olarak önce gelir. Onay dan sonra istenen hizmet verilir.

2.2 Avukatlık, noterlik ve müşavirlik, aracılığında

Swisstürk limited şirketi ile temin edilen avukat, noter ve müşavir, arasıda sözkonusu ilişki hizmet akti ilişkisidir. Swisstürk bir firmayi temsil görevi yapmaz ve böyle bir sorumluluğu da yoktur.

3. Sorumluluk

3.1 Tercümanlık ve çevirmenlik sırasında sorumluluk

Tercüme ve çeviride hata halinde sorumluluk ancak kasıt ve büyük dikkatsizlik haliyle sınırlıdır. Çevirilen teksteki kelimeler mantık ölçüsünde aynı anlama gelen kelimeler ile sınırlıdır. Yapılan tercümenin basım ve yayınından doğan zararlardan sorumluluk kabul edilmez.

3.2 Yasal danışmanlık ve destek hizmet sırasındaki sorumluluk

Swisstürk limited şirketi sadece dava dışı konularla iştigal eder ve dava sorumluluğu üstlenmez. Sadece ilgili yasal düzenlemelere dair bilgi verir ve uyulması gereken zamanaşımı süreleri konusunda bilgilendirir. Danışmalık hatasında yasal sorumluluk ancak kasıt ve ihmal halleri ile sınırlıdır. Danışmanlık hatası bir olayın yanlış anlatımına veya bir kelimenin yanlış anlaşılmasına istinat ediyorsa Swisstürk bundan sorumlu değildir. Danışmalık hizmetlerinde tüm sorumluluk işi verene aittir. Yazılı metin konusunda kendi imzasını kullanan metin imzalayana karşı sorumluluk ileri sürülür.

3.3 Avukatlık, noterlik ve müşavirlik, konularında aracılıkta sorumluluk

Türkçe konuşan avukat, noter veya müşavir temini müşterilerin arzuları doğrultusunda gerçekleşmekte ve ücretsiz olarak yapılmaktadir. Sözkonusu sözleşmelerde (hizmet akti) sözleşmesinin tarafları bir yanda Swisstürkten temin edilen avukat, noter veya müşavir, diğer yanda Swisstürk müşterileri yer almaktadır. Swisstürk işyeri temsili görevi yapmamaktadır. Taraflardan biri adına hareket etmez ve sözleşme Swisstürkü bağlamaz ve sorumluluk yüklenmez.

4. Ücret ve ödeme koşulları

Tahmini fiyat için aktüel Swisstürk limited şirketinin fiyat çizelgesine bakınız, esas ücret gibi ek ücret ve masraflarda düzenlenmiştir. Faturalar fatura düzenlenme tarihinden itibaren 20 gün içinde ödenmelidir.

5. Son hükümler

5.1 Ciddi zarar kuralı

Bir veya birden fazla kural genel işletme şartları içerisinde yasal tüzükle belirlenmiş kurallar çerçevesinde geçersiz olduğunda diğer şartlar aynen geçerliliğini korur. Yasal düzenleme sonradan yapılmışsa bu belirlemeler hükümlerin geçerliliğini etkilemez. Yada azami oranda tanıyorsa düzenlemeyi aynen hükümler kalır.

5.2 Geçerlilik ve değişiklik yapma hakkı

Bu sözleşme her defasında işveren ile Swisstürk limited şirketi arasinda geçerli olup, güncel ücret ve fiyat tarifesi tatbik edilir. Fiyat ve ücret tarifesi web sitesinde tamamlanabilir veya uyarlanabilir, değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Lütfen internet sitemizde aktuel geçerli çalışma şartları ve fiyat tarifesi hakkında kendinizi bilgilendirin.

5.3 Yetkili mahkeme ve uygulanacak yasalar

Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklar halinde yetkili mahkeme Swisstürk limited şirketinin yasal ikametgahının bulunduğu yer mahkemesidir ve kesinlikle İsviçre yasaları uygulanır.

Son değişiklik: 01.11.2008

Scroll to Top